Uitleg van het baaninzetsysteem bij clubwedstrijden van de ORCF 
In de kwalificatieheats word ingezet zoals hieronder beschreven: 
Rijders uit de 1e kwalificatie zetten in bij de 2e kwalificatie en
rijders uit de 2e kwalificatie zetten in bij de 3e etcÖ
De rijders uit de laatste kwalificatie beginnen in te zetten bij de 1e kwalificatie.
De nummer 1 t/m 7 op de startlijst gaan inzetten op de positie behorend bij hun startnummer,
de nummers 8 t/m 10 zullen (buiten bijzondere omstandigheden om) in de kwalificaties niet hoeven
in te zetten. Wel moeten deze beschikbaar blijven om eventueel wel te moeten inzetten.
Ook zullen enkele van deze zgn. vrije nummers mee moeten inzetten bij de op 1 na laagste finale
daar hiervoor misschien te weinig rijders beschikbaar zijn uit de laagste finale.
Wie dit zijn beslist de wedstrijdleiding. 
In de finales word ingezet volgens het volgende systeem: 
Er rijden maximaal 10, en minimaal 4 rijders in de finales. 
In de laagste A finale word ingezet door de 7 rijders die direct gekwalificeerd zijn voor de
1/2e A-finale, 
In de laagste B finale word ingezet door de 7 rijders die direct gekwalificeerd zijn voor de
1/2e B-finale. 
Er gaan van elke finale de 3 hoogst geklasseerde rijders door naar de volgende finale, de 7 rijders
die niet door zijn gaan baaninzetten bij de eerstvolgende finale in de groep waar zij inzitten.
(A of B).
Dus zit je bv in de 1/8e B-finale en je eindigt niet bij de eerste 3 dan moet je baaninzetten bij
de 1/4e B-finale. Van de beide 1/2e finales gaan van elk 5 rijders door naar de finale.
De 2 maal 5 rijders in de halve finale die niet door zijn naar de finale moeten beschikbaar zijn
voor baaninzet bij de finale. De 7 inzetplaatsen op de baan worden bij de finale in principe bezet
door de rijders uit de halve finales die in de uitslag als nummer 11 t/m 17 zijn geŽindigd.

Kun je of wil je geen baaninzetten, regel dan zelf een vervanger of vrijwilliger en meld dit bij de
wedstrijdleiding. 
Bij het niet opvolgen van deze inzetregels kan de wedstrijdleiding 
je een sanctie van 50 punten in mindering voor het clubklassement geven. 
De inzetplekken nr. 1 en nr.7 worden omgeruild en de plaatsen naast de rijderstelling
zullen iets dichter bijelkaar worden gebracht.
Deze baaninzetregels zijn opgesteld omdat nu iedereen zou moeten weten waar en wanneer hij baan in
moet zetten. Ook hopen wij nu niet meer te hoeven vragen om vrijwilligers, daar dit onnodig veel
tijd in beslag neemt.